Trenger å printe filer fra mappe etter kvart som dei kjem inn:

https://www.lerup.com/printfile/descr.html

Installere, og bruke oppstartskommando:

"F:\Program\AutoPrint\prf32-216\prfile32.exe" /s:"F:\Pictures\Camera Roll\*.jpg" /b:"F:\Pictures\Camera Roll\Printed"

 

Kan også lage til eit oppstartscript for dette:

ECHO off
"F:\Program\AutoPrint\prf32-216\prfile32.exe" /s:"F:\Pictures\Camera Roll\*.jpg" /b:"F:\Pictures\Camera Roll\Printed"
EXIT