Mitt navn er David Nerland Paulsen. Eg er 38 år, er gift, har 2 barn og bur på Nerlandsøy i Herøy Kommune. Mine personlige eingenskapar er at eg er systematisk, har stor interesse for teknologi, har ein veldig sans for rettferd og ynskjer å bidra med både utvikling og framgong. Eg har òg vorte fortalt at eg er ein snill person. Eg har stor omgangskrins, og er veldig sosial.

Eg har jobba med teknologi sidan eg tok fagbrev i IKT-Driftsfag hos Rolls-Royce Marine i Ulsteinvik i 2005. Eg jobba då med servicedesken, både på 1. og 2. linje support. Eg har også opparbeida meg erfaring som selgar, teknikar, omreisande konsulent og butikkansvarleg. I perioda der eg arbeidde med sal, var eg fleire gongar i toppen når det var snakk om salgsresultat.
Eg har gjennom mine tidlegare arbeidsforhold jobba med drift av både server og nettverk i tillegg til drift av skytenester frå Microsoft (Office 365/Microsoft 365), Adobe (Creative Cloud), Fillagring og lisenshandtering av ulike programvare. Ved Offshore Simulator Centre AS (OSC) var eg med på å drifte og utvikle simulatorar for maritim næring Her jobba eg med avanserte system for å sette saman alt til fungerande og realistiske simulatorar. Eg jobba mykje med drift og vedlikehald av både maskinvare og programvare, og var teknisk ansvarleg av drift og vedlikehald av simulatorpakken som vart installert hos Fosnavaag Ocean Academy (FOSAC). Etter tida hos OSC, starta eg eige selskap DP Consult ENK og tilbydde service og support til kundar, både privat og bedrift. Eg laga og nettsider til kundar, basert på WordPress og eit oppsett eg har vorte vand med å bruke sjølv.

I ei periode jobba eg for STQ, der eg drifta simulatorsenteret i lokala til Fosnavaag Ocean Center. Eg jobba då med å få simulatorar som ikkje har vore i bruk på ei stund, opp å køyre igjen. Eg var og med på å bygge om senteret, og finne nye tekniske løysingar på utfordringar som har dukka opp i ei ombyggingsfase. Dette var utfordrande, og eg fekk brukt både min tekniske og praktiske kompetanse for å kome i mål.

For tida jobbar eg som IKT Konsulent for Jets Vacuum AS. Her jobbar eg med service og support for dei tilsette, samt dagleg drift av diverse system.

Eg ser på meg sjølv som ein allsidig, kreativ og positiv arbeidstakar, og kan gå inn i forskjellige roller om jobben krev det. Det eg kan tilføre til dykkar bedrift er god kunnskap om IT system, stor arbeidsvilje, godt humør, god gjennomføringsevne, ønske om å bidra til godt arbeidsmiljø. Eg ser meg sjølv som ein stabil arbeidstakar, og ønsker ein stabil og trygg arbeidsplass.