Live Streaming

DP Consult kan i samarbeid med XPRO Marine, no tilby produksjon av live sendingar som ein sender på Internett.

Facebook, Youtube, Twitch og Ustream er nokre av dei kanalane vi kan sende til, i tillegg til at vi kan sette opp dette på di eiga nettside, om du ønsker det.

Live streaming kan brukast til:

  • Om du ønsker å nå ut til ditt publikum via sosiale kanaler er dette ein fin måte å vise seg fram på.
  • Har du eit arrangement som folk ikkje kan kome til, er Live streaming vegen å nå ut til flest mogleg folk.
  • Live streaming til dei med lang reiseveg sparer ikkje berre pengar på reise, men sparer også verdifull tid.
  • Med moglegheit for å ta opp live streaming, kan du ha eit arkiv du kan bruke seinare, og som du kan bruke til å sjå om att sendinga.
  • Med live streaming kan ein halde foredrag/taler/møter til fleire lokasjoner.

 

Ta kontakt om dette kan være interessant.